سندروم توره و اختلال تیک چیست؟

557
لورتا بدون دارو و عوارض اختلالات را درمان می کند. مراکز علوم اعصاب و روانشناسی سایبر اولین مراکز لورتا در ایران هستند. | وبسایتwww.cyberneuro.net | اینستاگرام instagram.com/cyberneuro | مطب تهران مطب تهران 02188094137-02144206861 | مطب تبریز 04133284250
pixel