گفت وگو با حمیدرضا ربیعی «رئیس مرکز تحقیقاتی فناوری ارتباطات پیشرفته دانشگ

87
حمیدرضا ربیعی «رئیس مرکز تحقیقاتی فناوری ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف» در گفتگو با خبرنگار اینوتاکس گفت: «علوم جدید علومی هستند در هم تنیده و پیچیده که از یک گروه خاص نباید انتظار داشت تمام این علوم را به تنهایی در بر داشته باشد لذا گروه های مختلف باید در یک شبکه با هم همکاری کنند.»
1 سال پیش
#
اینوتاکس 102 دنبال کننده
pixel