اینترشات - عرضه اولیه در دنیا

368
شرکت کارگزاری فارابی 2.3 هزار دنبال‌ کننده
به نظر شما بهترین راهکار عرضه اولیه چیست؟ نگاهی به ساز و کار عرضه اولیه در دنیا و ایران در اینترشات این هفته.
pixel