آبنمای هارمونیک شهرستان بهبهان

820

این آبنما شامل 4 فواره خطی، یک فواره رینگ ثابت و یک فواره جت می باشد. این آبنما ساخت شرکت آرین می باشد که نصب و راه اندازی آن توسط مهندس فاطمی انجام شده است.