فیلم فارسی شطرنج آخربازی پیشرفته chessok.ir

6,425
آخربازی پیشزفته فیل خوب در برابر اسب جلسه دوم - برای دریافت دی وی دی کامل به سایت chessok.ir مراجعه کنید برای تهیه پستی با مدیر سایت chessrostami.ir تماس بگیرید-بزرگترین مرجع منابع شطرنج ایران chessok..ir
pixel