داغترین‌ها: #فاطمیه

معرفی دستبند پاراکورد

34
دستبندهای پاراکورد یا بقا از جمله ابزارهایی هستند که در برنامه های بوشکرفت و بقادر طبیعت به کار میروند. این دستبندها مجموعه ابزارهای کاربردیی را در خود جای میدهند.
pixel