مساله شناسی استاد دکتر خدایی نصر (جلسه پنجم)

27
مساله شناسی (جلسه پنجم) سخنران: استاد دکتر خدایی نصر #دوره_توانمندسازی_ارکان_شبکه_تربیتی_بسیج_صالحین لینک سایت آموزش مجازی برای شرکت در دوره http://lms.nasraa.ir آدرس کانال شبکه تربیتی بسیج (صالحین) ، جهت اطلاع رسانی دوره مجازی https://eitaa.com/lms_salehin
توانمندسازی صالحین 1.5 هزار دنبال کننده
pixel