برنامه هشت بهشت شبکه اصفهان

1,233
هشت بهشت برنامه ای 60 دقیقه ای است که از شنبه تا سه شنبه هر هفته ساعت 21:15 از سیمای مرکز اصفهان پخش می شود . اجتماعی و فرهنگیِ آموزنده ای است که با هدف الگو سازی برای جوانان و مطرح نمودن و معرفی چهره های برتر و برگزیده استان تهیه شده و از سیمای مرکز اصفهان پخش می گردد در این برنامه از شخصیت های علمی ، فرهنگی ، هنری ، ورزشی و سایر رشته ها در برنامه دعوت می شود سال تولید: 1395
pixel