انیمیشن طنز “فرهنگ آپارتمان نشینی“

6,579

این انیمیشن به فرهنگ آپارتمان نشینی از دیدگاه طنز نگاه میکند. این انیمیشن حرف دل مدیران ساختمان است! این انیمیشن ها توسط سایت جلوه گاه طرح و نقش به آدرس http://3dmaking.ir تولید شده اند. چند انیمیشن دیگر تولیدی این سایت از جمله انیمیشن های طنز در این آدرس: www.aparat.com/making قرار دارند که دیدنشان خالی از لطف نیست. و در کانال تلگرام: amirharijani@ (باز نشر آزاد)