برنامه تلویزیونی کارنامه ویژه هفته هنر انقلاب اسلامی با حضور دکتر قیصری

5
برنامه تلویزیونی کارنامه شبکه استانی سیمای فارس ویژه هفته هنر انقلاب اسلامی با حضور دکتر عبدالرضا قیصری معاون فرهنگی هنری حوزه هنری استان فارس ۲۴فروردین ۱۳۹۹
pixel