هوای حسین.....هوای حرم.....|| حاج مهدی صبوحی

519
هوای حسین هوای حرم هوای شب جمعه زد به سرم روانه شوم به سوی ضریح بگیری اگر زیر بال وپرم بده صدقه به راه خدا بده شب جمعه تو کرب و بلا نفس نکشم نفس نزنم بدون تو یا سیدالشهدا
pixel