تست محلول ضد آتش بر روی تخته فوم

257

محلول جدید و انحصاری شرکت پاراکس، ضد آتش و کند سوز کننده، قابل استفاده بر روی اکثر مواد