جلسه نشست دوستانه با اولین گروه نمایندگان رویا طرح داخلی با مدیران شرکت رویا

103

جلسه نشست دوستانه با اولین گروه نمایندگان رویا طرح داخلی با مدیران شرکت رویا در دفتر تهران در تاریخ 22 آذر ماه سال 1397 برگزار شد. لینک خبر https://bit.ly/2R4eRvY