مهندس محمود خلیل نژاد - کنفرانس سازه و فولاد

88

مصاحبه مهندس محمود خلیل نژاد در نهمین نمایشگاه ملی سازه و فولاد عضو هیات مدیره و مدیر فروش شرکت پرشیا رایا مصاحبه همزمان با برگزاری نهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد (آذرماه ۹۷) انجام شده است وبسایت: www.isssconf.com