درس خواندن در نوروز / منابع تمرین در دوران طلایی نوروز 1

38

ایام نوروز را نباید فراموش کرد. بهترین زمان برای درس خواندن و پیشی گرفتن از سایر رقبا همین ایام نوروز است. محمد معافی مشاور تحصیلی و آموزشی ما در این ویدئو به شما نکات مهمی درباره اهمیت درس خواندن در ایام نوروز ارائه می دهد. مطالب بیشتر در www.rahpooyan.ir