پروفسور پرویز هنجنی، تومورهای تروفوبلاستیک پر خطر

531
مهر 1396، سمینار IRSGO با همکاری بیمارستان بهمن عنوان: سمینار یکروزه ی GTN (بیماری های تروفوبلاستیک حاملگی) سخنرانی پروفسور پرویز هنجنی با عنوان تومورهای تروفوبلاستیک پر خطر (High-risk GTT)
pixel