در مورد سگ قدرتمند سرابی بدانید.

6,556

سگ سرابی ، سگی غول پیکر با استخوان بندی درشت است . این نژاد یکی از قدرتمند ترین سگ ها در جهان است.

Samavattv
Samavattv 12 دنبال کننده