اعتماد مهم ترین عامل موفقیت کار تیمی

297
آکادمی چرخ 138 دنبال‌ کننده
297 بازدید
اشتراک گذاری
تحقیقات بسیاری در یکی از برگترین شتابدهندههای دنیا نشان داده است که پس از گذشت 10 سال، کسب و کار ها دیگر برقرار نیستند. نقص در تیم در سر لیست علتهای این موضوع قرار دارد. به طور کلی از عوامل موفقیت تیمها میتوان 1.اعتماد افراد 2.داشتن مجموعه مهارت های مکمل 3.تشابه الگوهای کاری (روحی، روانی و...) اشاره کرد.
آکادمی چرخ 138 دنبال کننده
pixel