بازدید از مدرسه انجمن حمایت از کودکان کار

964

در حال حاضر بیش از ۸۰۰ کودک از خدمات انجمن حمایت از کودکان کار برخودار هستند. آموزش، توانمندسازی، مددکاری، روانشناسی، بهداشت و تغذیه که در اختیار کودکان و خانواده های آنان قرار می گیرد بخشی از امکاناتی است که انجمن با کمک حامیان خود در اختیار این کودکان قرار می دهد.

پیداد
پیداد 9 دنبال کننده
مشاوران هیروو

مشاوران هیروو

2 سال پیش
www.heiroo.com به کودکان کار به صورت رایگاه مشاوره و روان درمانی تخصصی میدهند
Rumpus

Rumpus

3 سال پیش
پروژه عکاسی از کودکان کار hamijoo.com