مشروح گفتگو با «کیومرث پوراحمد» کارگردان درباره سینمای کودک و نوجوان وجشنواره۳۳

6,733
دهه ۶۰ و ۷۰، دهه کارگردان سالاری بود و تفکر بیش از پول مطرح بود... آن زمان اراده ای برای گسترش و توسعه سینمای کودک و نوجوان وجود داشت. سی سال از قصه های مجید گذشته است و من قطعا آدم سی سال پیش نیستم...

u_8847133

1 ماه پیش
خوبه
pixel