نخستین مصاحبه طلبه ناهی از منکر کرجی

446
طلبه ناهی از منکر کرجی که مورد ضرب و شتم شدید اراذل و اوباش قرارگرفت بود پس از ترخیص از بیمارستان به روایت این حادثه پرداخت
کلاکت 15.9 هزار دنبال کننده
pixel