نتایج دوره بیزینس کوچینگ | مسیح جوادی

1,082

قسمتی کوتاه از نتایج برخی از شرکت کنندگان اولین دوره تخصصی بیزینس کوچینگ ایران با مربیگری مسیح جوادی. برای اطلاعات بیشتر به سایت بیزینس کوچینگ ایران مراجعه کنید. نتایج دوره بیزینس کوچینگ | مسیح جوادی | https://iranbusiness.coach یا در گوگل بیزینس کوچینگ مسیح جوادی را سرچ کنید.