نظارت بر تخلفات اصناف

36

شبکه خبر- 17 شهریور 98- 11:45| طبق آخرین گزارش مرکز بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران گرانفروشی، عدم درج قیمت، نقض نرخ نامه و عدم ارائه فاکتور و صورت حساب بیشترین میزان تخلفات را به خود اختصاص داده است.

پایشگری
پایشگری 1.1 هزار دنبال کننده