مقایسه سختی، مقاومت و شکل‌پذیری ستون‌های بتنی مربعی و دایره‌ای

508
پارامترهای سختی، مقاومت و شکل‌پذیری در طراحی عملکردی و تحلیل‌های غیرخطی از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشند و تمامی این پارامترهای با دقت بسیار زیادی نسبت به تحلیل‌های خطی مدل‌سازی می‌شوند. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد دوره جامع طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای به سایت طراح حرفه‌ای ساختمان مراجعه کنید.www.PBD.ir
pixel