موزه "خاطره بازی" یک روستایی عاشق روستا

349
خودکار، قاشق، بشقاب، کارت فوتبال، چاقو، لیوان، مداد، پاک کن، تلویزیون، دوچرخه، اسباب بازی، آینه و ... هر چه در زندگی فکر کنید در موزه "عمو علی" به چشم می خورد آن هم از هر وسیله ای چند عدد - از قدیمی تا روزگار کنونی.
خبرگزاری تسنیم 6.3 هزار دنبال کننده
pixel