اتوماسیون کشاورزی در مزرعه رباتیک Iron Ox

1,274

استارتاپ Iron Ox مزرعه‌ای نیمه‌اتوماتیک ساخته که ربات‌ها در آن کار کشت و جابه‌جایی گیاهان آب‌کشت را انجام می‌دهند