رابطهٔ آمریکا با سایر کشورها چگونه است؟

416

اعترافات جان پرکینز، عضو سابق سازمان امنیت ملی آمریکا و نویسندهٔ کتاب «اعترافات یک جنایتکار اقتصادی» *** منبع ویدیو: کانال «مستضعفین تی وی» در آپارات

pixel