فیلم / گزارش نصرانه از پارک "باغ شهر تبریز"

144

نصر: پارک صفاری که به تازگی نام پارک باغ شهر تبریز را برگزیده است روز جمعه به بهره برداری می رسد. این پارک از معدود پارک هایی که است که با تغییر کاربری مسکونی به فضای سبز در یک منطقه پر تراکم تبریز احداث شده است.

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 1
%76
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…