بحران آب در عراق

90
مستند کوتاه حاضر، تولید شبکه Vox، به بررسی وضعیت منابع آبی کشور عراق و تاثیر بحران آب در مناسبات سیاسی با همسایگان و ناآرامی های داخلی سال 2018 این کشور به ویژه در شهر بصره می پردازد.
Middleeastdeadend 10 دنبال کننده
pixel