شیوه و مراحل آموزش مدرسین در آکادمی کوچینگ فارسی زبانان

830
دلیل اهمیت آموزش مدرسین براساس استاندارد های ICF برای آکادمی و مخاطبین آکادمی چیست؟ دلایل اهمیت این موضوع را در این ویدیو از آقای مهندس تیمور میری مدیر و موسس آکادمی بین المللی کوچینگ فارسی زبانان می شنویم.
pixel