در هفته بهزیستی برنامه هایی جهت شناسایی بهتر فعالیت های این اداره اجرا خواهد شد

191
اختصاصی خبرشهر امروز یک شنبه 23 تیر ماه 1398،احسان سبزگلین؛ رئیس اداره بهزیستی شهرستان شهریاردر بخش دوم مصاحبه اختصاصی خود با "خبرشهر" از چگونگی برنامه ریزی جهت معرفی خدمات اداره بهزیستی و فرهنگسازی در این حوزه گفت. بیش از 180 شاخه خدمات رسانی در اداره بهزیستی برای واجدین شرایط در نظر گرفته شده است که کمتر کسی از این موضوع و از شرح این خدمات اطلاع دارد.
خبر شهر 126 دنبال کننده
pixel