دعای طنز پروفسور مجتبی ازهری در پانل تخصصی مبحث دهم مقررات ملی ساختمان

88

پانل تخصصی مبحث دهم مقررات ملی ساختمان در نهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد آذر ماه 1397 در هتل المپیک تهران www.isssconf.ir