اولین رویداد لنداستارز

84
لنداستارز 2 دنبال‌ کننده
مهمترین چالش استارتاپ ها؛ چالش مدیران میانی می باشد. منصور خضرایی منش در رویداد لنداستارز از این چالش می گوید.
لنداستارز 2 دنبال کننده
pixel