معنی اصطلاح surat yapıyor

1,072

آموزش ترکی استانبولی در کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام