محرومیت علیرضا بیراوند به خاطر رفتار زشت با مامور انتظامی

10,627
DIGIKOT 30.2 هزار دنبال کننده

سردار سلیمانی در قلب انسانیت

1 سال پیش
مرتیکه چطور جرئت کرده با مامور وظیفه شناس مملکت اینطور رفتار کنه .

a-m

1 سال پیش
وای به روزی که گدا معتبر شود
pixel