اقدامات شرکت‌های دانش بنیان در مبارزه با کرونا

695
دکتر زرقی معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به بیان توضیحاتی درباره اقدامات شرکت‌های دانش بنیان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مبارزه با کرونا پرداخت.

.

1 هفته پیش
فالو شدی فالو کن.
pixel