انتخابات هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران - 26 خرداد 98

45

ایجاد گفتمان جدید مبتنی بر 4 رکن تخصص گرایی، شفافیت، امانت داری و دگر اندیشی افتخاریست در دوره نهم اتاق بازرگانی اصفهان

pixel