سخنرانی انگیزشی سوزی ولف - رویای رانندگی یک زن

402
موتوراسپورت ایران - سوزی ولف که تجربه رانندگی در سطوح مختلف اتومبیلرانی و حتی فرمول یک را دارد و حال مدیر تیم ونتوری فرمول ایی می باشد سخنرانی را داشته که دیدن آن خالی از لطف نیست. فرمول یک ایران F1iran.com
pixel