یک نوع از الاستیک های (کش)

42

یک نوع از الاستیک های (کش) بین فکی جهت قرارگیری دندان ها به صورت مرتب در قسمت جلویی(قدامی) به منظور بسته شدن فضای بین دندان ها دکتر پیام حسینی DDS,MSc Master degree in Orthodontics مدرک تخصصی ارتودنسی از سوئد عضو انجمن ارتودنتیست هاى آمریكا