سد کرخه و شایعات

16,723

سد کرخه و ماجراهای سیل خوزستان

۱ هفته پیش
# سیل
اوج پلاس
اوج پلاس 96 دنبال کننده