فیلم؛ جشن پیروزی هواداران رئیسی در مشهد

280
هواداران سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب، در سراسر مشهد جشن گرفتند.
pixel