گزارش اکران فیلم تنگه ابوقریب توسط مرکز عصرظهور

370

اکران فیلم تنگه ابوقریب برای نوجوانان عضو طرح رویش های انقلاب توسط مرکز عصرظهور برگزار شد.