پخش بیش از 10 هزار ماسک توسط اتاق اصناف شهریار در روزهای کرونایی

64
گزارش اختصاصی خبرشهر را از اتاق اصناف شهرستان شهریار خواهیم دید در راستای توزیع بیش از 10 هزار ماسک تنفسی بهداشتی که به صورت رایگان توزیع شد تا شاید کمکی شود تا زنجیره کرونا در شهریار قطع گردد . در این زمینه رحمت حیدری رئیس اتاق اصناف شهرستان شهریار و عین الله بهرامی نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان شهریار در این خصوص توضیحاتی را به دوربین خبرشهر ایراد نمودند که توجهتان را به آن جلب مینماییم با ماهمراه باشید ...
خبرشهر 142 دنبال کننده
pixel