اجرا گروه اَلمان بند در مراسم تجلیل از پیشکسوتان موسیقی بستکی

484