مدافعان سلامت در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا ( بیمارستان شهدای یافت آباد )

1,748
مدافعان سلامت در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا - مبارزه بی امان برای شکست کرونا در مراکز بهداشتی درمانی سراسر کشور که درگیر این ویروس هستند ادامه دارد . هر کسی در هر شغلی برای پیشگیری از کرونا در تلاش است . اما پزشکان و پرستاران و کادر درمان و ...که مدافعان سلامت لقب گرفتند در خط مقدم مبارزه با کرونا هستند. (برنامه بدون تعارف - بیمارستان شهدای یافت آباد) منبع:https://tv2.ir
pixel