کنایه انیمیشن دیرین دیرین به نحوه حمایت از ورزش بانوان

1,660

انیمیشن طنز دیرین دیرین اینبار به انتقاد از نحوه حمایت از ورزش بانوان و شیوه تقسیم بودجه در ورزش کشور اشاره دارد.

ورزش بانوان
ورزش بانوان 975 دنبال کننده