فیلم عمل جراحی اسلیو معده

20,548
این عمل در افرادی قابل انجام است كه BMI بالای ۳۵ داشته باشند وحجم ودفعات غذای مصرفی آنها زیاد باشد. به عبارت دیگر در كسانی كه مشكل احساس گرسنگی كاذب و مصرف مكرر مواد غذایی در نوبتهای مختلف و تغذیه بی رویه و باحجم زیاد غذا را دارند، عمل جراحی اسلیو معده روش بسیارمناسبی است.
pixel