لحظه دیدار 2 - قسمت 21 - همراه با خاطرات علی شمس

44

6948 - مجموعه مستند لحظه دیدار - کاری از اداره طرح و برنامه شبکه جهانی جام جم - تهیه کننده: هاشم علی اکبری . همراه با خاطرات علی شمس مقیم ایتالیا .