فیلم کامل از حواشی و درگیری‌های بازی تراکتور؛ نیروی ضد شورش و پرتاب سنگ!

907
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 31.9 هزار دنبال کننده