19_ انواع نمودارها در BPMN2

692

فیلم زبان انگلیسی BPMN Process Diagrams از سری فیلم های شرکت orbus software میباشد. در این فیلم با انواع نمودار در BPMN2 آشنا می شوید. جهت مطالعه بیشتر در این خصوص به وبسایت ما در www.bpmn.ir مراجعه کنید. ما در www.bpmn.ir به معرفی BPMN2 می پردزایم و روش های مدلسازی فرآیندها با استفاده از این استاندارد رو بیان میکنیم.

۲ سال پیش
# BPMN
# BPMN2
# BPD
مهدی جلالی
مهدی جلالی 14 دنبال کننده